Romans 6:14

FinnishPR(i) 14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.