Psalms 94:14

FinnishPR(i) 14 Sillä Herra ei hylkää kansaansa eikä perintöosaansa heitä,