Psalms 75:5

FinnishPR(i) 5 (H75:6) Älkää nostako sarveanne korkealle, älkää puhuko niskoitellen, julkeasti."