Psalms 49:2

FinnishPR(i) 2 (H49:3) sekä alhaiset että ylhäiset, niin rikkaat kuin köyhät.