Psalms 122

FinnishPR(i) 1 Matkalaulu; Daavidin virsi. Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: "Menkäämme Herran huoneeseen". 2 Meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi, Jerusalem; 3 sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen, 4 jonne sukukunnat vaeltavat, Herran sukukunnat, niinkuin Israelille on säädetty, kiittämään Herran nimeä. 5 Sillä siellä ovat tuomioistuimet, Daavidin huoneen istuimet. 6 Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat. 7 Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä, olkoon onni sinun linnoissasi. 8 Veljieni ja ystävieni tähden minä sanon: olkoon sinulla rauha. 9 Herran, meidän Jumalamme, huoneen tähden minä tahdon etsiä sinun parastasi.