Psalms 114

FinnishPR(i) 1 Kun Israel lähti Egyptistä, Jaakobin suku vieraskielisestä kansasta, 2 silloin Juuda tuli hänen pyhäkökseen, Israel hänen valtakunnaksensa. 3 Sen näki meri ja pakeni, Jordan kääntyi takaisin. 4 Vuoret hyppivät niinkuin oinaat, kukkulat niinkuin lammasten karitsat. 5 Mikä sinun on, meri, kun pakenet, mikä sinun, Jordan, kun käännyt takaisin? 6 Te vuoret, miksi hypitte kuin oinaat, te kukkulat, kuin lammasten karitsat? 7 Vapise, maa, Herran kasvojen edessä, Jaakobin Jumalan kasvojen edessä, 8 joka muuttaa kallion vesilammikoksi, kovan kiven vesilähteeksi.