Psalms 106:18

FinnishPR(i) 18 Ja heidän joukkiossaan syttyi tuli, liekki poltti jumalattomat.