Nehemiah 12:21

FinnishPR(i) 21 Hilkialla Hasabja ja Jedajalla Netanel.