Nehemiah 11:34

FinnishPR(i) 34 Haadidissa, Seboimissa, Neballatissa,