Mark 7:8

FinnishPR(i) 8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä."