Luke 14:6

FinnishPR(i) 6 Eivätkä he kyenneet vastaamaan tähän.