Joshua 21:28

FinnishPR(i) 28 ja Isaskarin sukukunnalta Kisjonin laidunmaineen, Daberatin laidunmaineen,