Joshua 19:41

FinnishPR(i) 41 Heidän perintöosansa alueella tuli olemaan Sora, Estaol, Iir-Semes,