Jeremiah 48:23

FinnishPR(i) 23 Kirjataimille, Beet-Gaamulille ja Beet-Meonille,