Hebrews 12:29

FinnishPR(i) 29 sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.