1 John 4:19

FinnishPR(i) 19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.