1 Corinthians 7:20

FinnishPR(i) 20 Pysyköön kukin siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu.