1 Corinthians 3:20

FinnishPR(i) 20 ja vielä: "Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi".