1 Corinthians 1:1

FinnishPR(i) 1 Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta, ja veli Soostenes