1 Corinthians 14:33-40

FinnishPR(i) 33 sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa, 34 olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. 35 Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. 36 Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut? 37 Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. 38 Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä. 39 Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta. 40 Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä.