1 Chronicles 6:23

FinnishPR(i) 23 tämän poika Elkana, tämän poika Ebjasaf, tämän poika Assir,