Song of Songs 7:3

Finnish(i) 3 Sinun molemmat rintas ovat niinkuin kaksi nuorta metsävuohen kaksoista.