Proverbs 8:23-36

Finnish(i) 23 Jo ijankaikkisuudesta olen minä asetettu, alussa, ennenkuin maa oli. 24 Kuin ei syvyys vielä ollut, silloin minä olin jo syntynyt, kuin ei lähteet vielä vettä kuohuneet. 25 Ennen kuin vuoret olivat perustetut, ja kukkulat valmistetut, olen minä syntynyt; 26 Ei hän ollut vielä maata luonut, ja mitä sen päällä on, eikä maan piirin vuoria. 27 Kuin hän valmisti taivaan, olin minä siellä, kuin hän syvyyden visusti mittasi. 28 Kuin hän pilvet rakensi ylhäällä, ja sääsi syvyyden lähteet; 29 Kuin hän meren ääret määräsi, ja vetten eteen asetti määrän, ettei he astuisi rantansa ylitse; kuin hän maan perustukset laski, 30 Silloin minä hänen kanssansa vaikutin, ja iloitsin joka päivä, ja leikitsin hänen hänen edessänsä joka aika; 31 Ja leikitsin maan piirin päällä; ja minun iloni on olla ihmisten lasten kanssa. 32 Niin kuulkaat siis minua, te lapset: autuaat ovat ne, jotka minun tieni pitävät. 33 Kuulkaat kuritusta, olkaat viisaat, ja älkäät hyljätkö sitä. 34 Autuas on se ihminen, joka minua kuulee, joka minun ovellani valvoo joka päivä, ja vartioitsee minun pihtipielissäni. 35 Sillä joka minun löytää, hän elämän löytää, ja on Herralle otollinen; 36 Mutta, joka minua vastaan syntiä tekee, hän vahingoitsee sielunsa: jokainen joka minua vihaa, hän rakastaa kuolemaa.