Titus 2

Estonian(i) 1 Ent sina räägi seda, mis sünnib ühte terve õpetusega. 2 Vanad mehed olgu karsked, ausad, mõistlikud, terved usus, armastuses, kannatlikkuses. 3 Samuti käitugu elatanud naised nõnda, nagu on kohane pühadele; nad ärgu olgu keelekandjad ega suured viinavõtjad, vaid õpetagu head, 4 et nad võiksid mõistlikult juhatada noori naisi armastama oma mehi ja lapsi, 5 olema viisakad, kasinad, majatalituses hoolikad, head, allaheitlikud oma meestele, et Jumala sõna mitte ei pilgataks. 6 Samuti käsi nooremaid mehi käituda viisakalt. 7 Sea ennast igapidi heategude eeskujuks, õpetuses osuta selgust, ausust, 8 tervet vääramata sõna, et vastane tunneks häbi, kui tal ei ole teist rääkida midagi paha. 9 Orje käsi alistuda oma isandaile ja olla kõiges nende meele järgi, mitte vastu rääkida, 10 mitte midagi näpata, vaid osutada täit head ustavust, et kaunistada kõiges Jumala, meie Õnnistegija õpetust. 11 Sest Jumala õndsakstegev arm on ilmunud kõigile inimestele 12 ja kasvatab meid, et me hülgaksime jumalakartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õieti ja jumalakartlikult praegusel maailmaajastul, 13 oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumist, 14 Kes Iseenese andis meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada Enesele pärisrahvaks, Kes agar on tegema häid tegusid. 15 Seda räägi ja manitse ning veena kõige nõudlikkusega. Keegi ärgu põlaku sind!