Romans 3:9-19

Estonian(i) 9 Kuidas siis on? Kas me oleme paremas seisukorras? Mitte sugugi! Oleme ju varemini tõestanud, et niihästi juudid kui kreeklased on kõik patu all, 10 nõnda nagu on kirjutatud: "Ei ole kedagi, kes oleks õige, ei ühtainustki; 11 ei ole arusaajat; ei ole, kes otsiks Jumalat; 12 nad kõik on läinud kõrvale, nad on puha saanud kõlvatuks, ei ole kedagi, kes teeb head, ei ühtainustki. 13 Nende kurk on lahtine haud; oma keelega nad petavad; madude mürk on nende huulte taga. 14 Nende suu on täis sajatamist ja kibedaid sõnu; 15 nende jalad on nobedad verd valama; 16 hävitus ja õnnetus on nende teedel, 17 ja rahu teed nad ei tunne; 18 ei ole Jumala kartust nende silmade ees!" 19 Aga me teame, et mida iganes käsk ütleb, seda ta ütleb neile, kes on käsu all, et iga suu suletaks ja kogu maailm oleks süüalune Jumala ees;