Revelation 22:21

Estonian(i) 21 Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu kõikidega! Aamen.