Matthew 5:3-12

Estonian(i) 3 "Õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on Taevariik. 4 Õndsad on kurvad, sest nemad trööstitakse. 5 Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. 6 Õndsad on need, kelledel nälg ja janu on õiguse järele, sest nemad rahuldatakse. 7 Õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. 8 Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat. 9 Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lapsiks. 10 Õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on Taevariik. 11 Õndsad olete teie, kui inimesed teid Minu pärast laimavad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja. 12 Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas; samuti on nad taga kiusanud prohveteid enne teid.