John 18:5

Estonian(i) 5 Nad vastasid Temale: "Jeesust Naatsaretlast!" Tema ütles neile: "Mina olen See!" Ka Juudas, kes Tema ära andis, seisis nende juures.