John 18:25

Estonian(i) 25 Aga Siimon Peetrus seisis ja soojendas ennast. Siis ütlesid nad temale: "Eks sinagi ole Tema jüngrite seast?" Tema salgas ja ütles: "Mina ei ole!"