John 18:19-21

Estonian(i) 19 Ülempreester küsis nüüd Jeesuselt Tema jüngrite ja Tema õpetuse kohta. 20 Jeesus kostis temale: "Mina olen avalikult rääkinud maailmale; Mina olen alati õpetanud koguduse- ja pühakojas, kuhu kõik juudid kokku tulevad, ja salaja Ma ei ole midagi rääkinud. 21