Genesis 33:16

Estonian(i) 16 Ja Eesav läks selsamal päeval oma teed tagasi Seiri.