Ephesians 3

Estonian(i) 1 Seetõttu mina, Paulus, olen Kristuse Jeesuse vang teie pärast, paganad - 2 kui te vahest olete kuulnud Jumala armu majapidamisest, mis minu kätte on antud teie heaks; 3 sest ilmutuse kaudu on mulle antud teada saladus, nagu ma lühidalt enne kirjutasin, 4 selleks et te lugedes võiksite ära tunda minu arusaamise Kristuse saladusest, 5 mida endistes põlvedes inimlastele ei ole teada antud, nagu see nüüd on ilmutatud Tema pühadele Apostlitele ja prohvetitele Vaimu läbi, 6 et paganadki on kaaspärijad ja ühes ihus ja osalised tema tõotusest Kristuses Jeesuses Evangeeliumi kaudu, 7 mille teenijaks ma olen saanud Jumala armuande järgi, mis mulle on antud Tema väe mõjustust mööda. 8 Minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on see arm antud paganate seas kuulutada Kristuse äraarvamatut rikkust 9 ja selgeks teha, milline on selle saladuse korraldus, mis igavikest alates on olnud varjul Jumalas, kes kõik on loonud, 10 et Jumala mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu taevalistele valitsustele ja võimudele 11 ajastute ettemääramise järgi, mille Ta teostas Kristuses Jeesuses, meie Issandas, 12 Kelle sees meil on julge ligipääs usalduses usu kaudu Temasse. 13 Seetõttu ma palun, et te ei nõrkeks minu kitsikustes teie pärast, mis on teie au. 14 Sellepärast ma nõtkutan põlvi Isa ees, 15 kelle lasteks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, 16 et Ta annaks teile Oma au rikkust mööda saada tugevaks Tema Vaimu läbi seespidise inimese poolest, 17 et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse, 18 et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus, 19 ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse; et te oleksite täidetud Jumala kõige täiusega. 20 Aga Sellele, Kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või mõistame väge mööda, mis meis on tegev, 21 Temale olgu austus koguduses ja Kristuses Jeesuses ajastute ajastu kõigi sugupõlvedeni. Aamen.