1 Corinthians 7:20

Estonian(i) 20 Igaüks jäägu sellesse kutsesse, milles ta on kutsutud.