1 Chronicles 8:4

ERV(i) 4 and Abishua, and Naaman, and Ahoah;