Nehemiah 11:34

EJ2000(i) 34 Hadid, Zeboim, Neballat,