Zechariah 14:9

Danish(i) 9 Og HERREN skal være Konge over det hele Land; paa den Dag skal HERREN være een, og hans Navn eet.