Romans 6:3

Danish(i) 3 Vide I ikke, at vi saa mange, som ere døbte til Christus Jesus, ere døbte til hans Død?