Psalms 146

Danish(i) 1 Halleluja! Min Sjæl! lov HERREN! 2 Jeg vil love HERREN, medens jeg lever, jeg vil synge min Gud Psalmer, medens jeg er til. 3 Forlader eder ikke paa Fyrster, paa et Menneskes Barn, hos hvem der ingen Frelse er. 4 Hans Aand udfarer, han vender tilbage til sit Støv; paa den Dag er det forbi med hans stolte Anslag. 5 Salig ere den, hvis Hjælp Jakobs Gud er, hvis Haab er til HERREN hans Gud; 6 som gjorde Himmelen og Jorden, Havet og alt det, som der er i dem, han, som bliver Sandhed tro evindelig; 7 som skaffer dem Ret, der lide Vold, som giver, de hungrige Brød; HERREN løser de bundne. 8 HERREN høner de blindes Øjne; HERREN oprejser de nedbøjede; HERREN elsker de retfærdige. 9 HERREN bevarer de fremmede; han opholder faderløse og Enker, men forvender de ugudeliges Vej. 10 HERREN skal regere evindelig, din Gud, o Zion! fra Slægt til Slægt. Halleluja!