Psalms 136:12

Danish(i) 12 med en stærk Haand og en udrakt Arm; thi hans Miskundhed varer evindelig;