Psalms 130:2

Danish(i) 2 Herre! hør paa min Røst; lad dine Øren mærke paa mine ydmyge Begæringers Røst.