Psalms 123:3

Danish(i) 3 Vær os naadig, HERRE! vær os naadig; thi vi ere saare mættede af Foragt.