Psalms 122

Danish(i) 1 En Sang paa Trapperne; af David. Jeg glædede mig ved dem, som sagde til mig: Vi ville gaa til HERRENS Hus. 2 Vore Fødder stode i dine Porte, Jerusalem! 3 Jerusalem, du, som er bygget op som en Stad, der er tæt sammenbygget, 4 hvorhen Stammerne droge op, HERRENS Stammer efter Israels Lov for at prise HERRENS Navn. 5 Thi der var Stole satte til Dom, Stole for Davids Hus. 6 Beder om Jerusalems Fred; Ro finde de, som elske dig. 7 Der være Fred paa din Mur, Ro i dine Paladser! 8 For mine Brødres og mine Venners Skyld vil jeg sige: Fred være i dig! 9 For HERRENS vor Guds Frelses Skyld vil jeg søge dit Bedste.