Psalms 111:7-8

Danish(i) 7 Hans Hænders Gerninger ere Sandhed og Ret, alle hans Befalinger ere troevindelig, 8 de ere satte i Sandhed og Oprigtighed.