Nehemiah 8:14

Danish(i) 14 Og de fandt skrevet i Loven, som HERREN havde budet ved Mose, at Israels Børn skulde bo i Hytter paa Højtiden i den syvende Maaned,