Matthew 9:5

Danish(i) 5 Thi hvilket er Lettere, at sige: dine Synder ere dig forladne? eller at sige: staa op og vandre?