Matthew 5:14

Danish(i) 14 I ere Verdens Lys; den Stad som ligger paa et Bjerg, kan ikke skjules.