Matthew 26:31-33

Danish(i) 31 Da siger Jesus til dem: i denne nat skulle I alle forarges paa mig; thi der er skrevet: jeg skal slaae Hyrden, og Hordens Faar skulle adspredes. 32 Men efterat jeg er opstanden, vil jeg gaae forud for Eder til Galilæa. 33 Men Peter svarede og sagde til ham: dersom de og alle skulle forarges paa dig, saa vil jeg dog aldrig forarges.