Luke 3:23-38

Danish(i) 23 Og Jesus var ved tredive Aar, derhan begyndte og var, som man holdt for, en Søn af Joseph, Elis Søn, 24 Matthas Søn, Levis Søn, Melchis Søn, Jannas Søn, Josephs Søn, 25 Matthias' Søn, Amos' Søn, Naums Søn, Eslis Søn, Naggais Søn, 26 Maaths Søn, Josephs Søn, Mattathias' Søn, Semeis Søn, Josephs Søn, Judas Søn, 27 Johannes' Søn, Refas Søn, Zorobabels Søn, Salathiels Søn, Neris Søn, 28 Melchis Søn, Addis Søn, Kosams Søn, Elmodams Søn, Ers Søn, 29 Josefs' Søn, Eliesers Søn, Jorims Søn, Matthats Søn, Levis Søn, 30 Simeons Søn, Judas Søn, Josephs Søn, Jonans Søn, Eliakims Søn, 31 Meleas' Søn, Mainans Søn, Mattathas Søn, Nathans Søn, Davids Søn, 32 Jesfais Søn, Obeds Søn, Boaz' Søn, Salomons Søn, Nassons Søn, 33 Aminadabs Søn, Arams Søn, Esroms Søn, Phares' Søn, Judas Søn, 34 Jakobs Søn, Iaaks Søn, Abrahams Søn, Tharas Søn, Nachors Søn, 35 Saruchs Søn, Ragahus Søn, Phaleks Søn, Ebers Søn, Salas Søn, 36 Cainans Søn, Arphachfads Søn, Sems Søn, Noes Søn, Lamechs Søn, 37 Methusalas Søn, Enochs Søn, Jareds Søn, Maleleels Søn, Cainans Søn, 38 Enos Søn, Seths Søn, Adams Søn, Guds Søn.