Leviticus 21:22

Danish(i) 22 Dog maa han æde sin Guds Brød, baade af de højhellige Ting og af de andre hellige Ting.