Jonah 2:9

Danish(i) 9 De, som tage Vare paa Løgnens Gøglebilleder, de have forladt ham, som er dem Miskundhed.